Materiaalit

Valmennus
Työelämäsuhdetta voimistavat valmennukset ovat ura-, työ, ja työhönvalmennusta. Valmennusta voidaan tehdä yksilö-, ryhmä- ja pienryhmävalmennuksina.
Wirtaska -valmennukset ovat selkeästi jaettu eri osa-alueisiin, joka mahdollistaa valmennuksen henkilökohtaistamisen helposti asiakkaan erityistarpeet huomioiden.
Valmennuksissa käytettävä materiaali on yleisesti tiedossa olevaa julkista aineistoa, eri asiantuntijoiden laatimaa materiaalia ja Wirtaskan omaa materiaalia.

DigiWirtaska
DigiWirtaska on opaskirja kansalaisen digitaalisiin perustaitoihin. DigiWirtaska esittelee yleisimmät ja keskeisimmät työelämävalmiuksia parantavat apuvälineet ohjelmien ja päätelaitteiden sekä viestintä keinojen osalta.