25.2.2017

Veikkausvoitoilla parempi elämä

Veikkaus tukee sadoilla miljoonilla euroilla vuosittain erilaisia asioita. Lähtökohtaisesti suurin osa
kohteista ovat sellaisia, joita voi kannattaa kuka tahansa. Tärkeitä asioita, joita tukemalla voidaan tukea yksilötasolla elämän laadun paranemista.

Mielenkiintoiseksi ja usein kyseenalaiseksi avustuskohteet joutuvat siinä vaiheessa kun huomataan jonkinlainen epäsymmetria tavoitteissa, niiden toteutumisessa ja menetelmissä, joiden avulla tavoitteisiin pyritään pääsemään.

Usein avustuskohteet ovat sellaisia, joissa toiminnan lähempi tarkastelu pidemmällä ajanjaksolla aiheuttaa enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.


Itse olen usein miettinyt sitä, että miksi avustus ei todellakaan välttämättä tavoita kohdetta, vaan ikäänkuin jää siihen "matkalle"? Usein erilaisten julkisrahoitteisten hankkeiden tekijät ovatkin enemmän erikoistuneet hakuprosesseihin kuin varsinaiseen avustuskohteeseen liittyvään toimintaan. Tästä on lukuisia esimerkkejä mm. työllisyyteen liittyvissä projekteissa, joiden vaikuttavuus suhteessa panostukseen liikkuu usein huvittavan ja surkuhupaisan välimaastossa. Toki vaikuttavuuden voi kuvata erilaisin tavoin ja verhoilla eli paketoida kivasti, mahdollistaen lisärahoituksen.

Kuitenkin tosiasia on, että työttömyys on lisääntynyt, syrjäytyminen on lisääntynyt, sosiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet, näistä johtuvat terveydelliset ongelmat ovat lisääntyneet ja kuten tällä viikolla uutisoitiin, niin näissä tehtävissä olevien työllistyminen on lisääntynyt.

Ala siis työllistää julkisin varoin ihmisiä, jotka osaavat tuottaa uskottavia hankesuunnitelmia, joilla he voivat ruokkia jatkossakin omaa ja viiteryhmänsä työllistymistä.

Mikäli nämä varat, joita suunnataan työllistymishankkeisiin ja erilaisiin toimenpiteisiin, jotka eivät tuota todellisia ratkaisuja, kohdistettaisiin suoraan henkilöille, jotka ovat työttöminä, voisimme ratkaista monta työllistymisen estettä.

  1. Työnhaun hinta
  2. Työnaloittamisen hinta
  3. Terveydelliset esteet työnhaussa
  4. Sosiaaliset tekijät työnhaussa

Lisäksi antaisimme työhön kykenemättömille mahdollisuuden elää hyvää elämää.

Alalla toimivat eli henkilöt, jotka saavat suurimman hyödyn nykyisestä järjestelmästä vastustavat kategorisesti edes keskustelua muutoksesta, jossa varat ohjattaisiin suoraan henkilöille.

Kansalaispalkka olisi yksi tapa ohjata rahat oikein. Tätä alalla olevat toki kannattavat, mutta muistuttavat vastikkeellisuudesta. Vastikkeellisuus tarkoittaa usein sitä, että kansalaispalkan vastikkeeksi tulisi työskennellä yhdistyksessä, joka saa rahaa työllistymistemppuilusta, tuottaen lisäarvoa yhdistykselle ja niiden sisällä vaikuttaville toimijoille.

Toki tätä "temppuilua" laajennetaan mm. Te-toimiston palveluita yksityistämällä, mutta se on toisen kirjoituksen aihe.

Työllisyysaste 21 2 2017

Rayn avustukset ja ESR-hankkeet 2015

Vuoden 2017 avustukset toimialoittain

Korruptio saa rehottaa Suomessa (MTV3 24 6 2015)

Haastattelijoita palkataan jo (IS 21 2 2107) 

P.S. On olemassa aidosti vaikuttavia toimijoita, paljon. Siitä huolimatta kriittinen tarkastelu on aina tarpeellista, varsinkin puhuttaessa mekanismista, joka on herkkä rakenteelliselle korruptiolle.

Ei kommentteja: