5.3.2016

Mikä voisi mennä pieleen?

Syyskuussa 2015 Hämeen Te-toimisto aloitti ostopalvelupilotti projektin. Tavoitteena on saada yhdistyksissä tuetuissa työsuhteissa olevia pysyviin työsuhteisiin avoimille työmarkkinoille.

Idea on kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että annetaan yhdistyksille voimavaroja, joita heillä ei ole.

Yhteisenä tavoitteena toteutuu työllistettyjen työelämään paluun varmistaminen.

Vaikuttaa hyvältä. Niin hyvältä, että mikään ei varmastikaan voisi tuossa mennä pieleen, kunhan vaan "kääritään hihat".

....mutta jotakin vikaa on kuitenkin:

Yhdistys yhteistyö

Yhteistyön voi jakaa kolmeen ryhmään; erinomainen, huono ja vilpillinen.

Osa yhdistyksistä hakeutuu palveluun ja pyrkivät yhteistyössä löytämään erilaisia vaihtoehtoisia malleja, joissa parhaiten toteutuisi palkkatukijaksojen jälkeen työllistyminen.

Osa pyrkii estämään käytännössä toimintaa eri tavoin. Taustalla on usein pelko oman rahoituksen menettämisestä ja korvaavan työvoiman saamisen vaikeudesta.

Osa taas on sellaisia, joissa esitetään hyvinkin myötämielistä, mutta käytännössä yhteistyötä jopa haitataan.

Korjausehdotus: Yhdistyksille ei tulisi antaa rahoitusta mikäli ne käytännössä eivät pyri auttamaan tukityöllistettyä avoimille työmarkkinoille hyödyntäen mahdollisia, todellisia keinoja.

Työnantaja yhteistyö

Työnantajat ovat avoimia yhteistyölle kanssamme. Pieni varaus on taustalla. Löytyykö näistä ihmisistä niitä, jotka ihan oikeasti haluavat ja kykenevät tekemään töitä?

Aiheellinen epäily, joka on tullut kokemuksen myötä. Epäilyä osaltaan korostaa myös Te-toimistojen "työtarjoukset". Eli Te-toimiston tapa lähettää työnhakijalle tieto avoimista työpaikoista käytännössä ilman esikarsintaa.

Korjausehdotus: Jatkamme nykyistä työtämme, jossa poistamme tarpeen tehdä Te-toimiston kanssa yhteistyötä mm. työpaikkailmoituksissa. Lisäksi autamme mm. palkkatukeen liittyvissä asioissa. Ne ovat oikeasti helpompia kuin moni olettaa.

Työnhakija yhteistyö

"Kyllä mä töihin haluan, mutta...." Tuota lausetta kuulee aika usein. Tukityöllistetyllä on syystä tai toisesta olemassa käsitys omasta markkina-arvostaan. Valitettavan usein se käsitys on virheellinen - ja useimmiten ylöspäin. Toisaalta Te-toimistossa ei todellakaan ole mahdollisuutta ymmärtää yksilöllisiä eri elämäntilanteista tms. johtuvia todellisia työllistymisen esteitä. Esimerkiksi pitkä työmatka on aidosti työllistymisen este. Varsinkin jos työmatka vie ansiosta liian suuren osan.

Korjausehdotus: Annetaan Te-toimistojen asiantuntijoille mahdollisuus oikeanlaiseen asiakastyöhön ml. yhteistyö ammattilaisten kanssa. Toisin sanoen johtamisongelma?

Miksi me onnistumme siinä missä TEM:n mahtava koneisto epäonnistuu?

Henkilökohtaistaminen

Me onnistumme siksi, että me osaamme, haluamme ja teemme palvelusta henkilökohtaisen.

Tavoitteellinen

Meidän tavoitteemme on yksinkertainen: auttaa asiakasta löytämään oma, paras mahdollinen ja henkilökohtainen tapa toimia työelämässä siten, että virkamiesrajapintaan kosketus on mahdollisimman vähäinen.

Yhteistyö

Tuloksemme olisivat varmasti erittäin paljon huonommat ilman erinomaista yhteistyötä yhdistysten kanssa (ks. ed.). Työmarkkinaverkostomme ja sen tuntemisemme on myös merkittävä tekijä onnistumistemme taustalla. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempinä ovat asiakkaamme.

Tuloksista

Olin kuulevinani, että joku "huuteli" tulosten perään. Tulokset ovat yksityiskohdiltaan liikesalaisuuksia, mutta jo päättyneistä tulos on tämän näköinen:

  • Opinnot 18 %
  • Työ 27 %
  • Yrittäjyys 18 %
  • Ei tulosta 36 %

Eli 64 % asiakkaistamme on löytänyt vaihtoehdon työttömyydelle!

Ei kommentteja: