3.1.2016

Laadulla on tekijänsä

Otsikon teksti on melkeinpä kulunut käytössä. Sillä on mainostettu milloin mitäkin palvelua tai tuotetta autoista sähkötöihin ja öljylämmitykseen.

Lausahdus on mielestäni hyvä. Valitettavan usein vaikuttaa siltä, että laadun varsinainen tekijä unohtuu palveluiden tuottajilta ja tuotteiden valmistajilta.

Laadun takana on aina ihminen. Valitettavasti digivallankumous on lieveilmiönä aiheuttanut sen, että ihminen etääntyy toisesta. Valmistaja kuluttajasta, palveluntarjoaja palveltavasta.

Tämä on havaittavissa siinä, että tuotteet eivät enää ole kestäviä, palvelulupaukset eivät ole aitoja jne.

Digitaalinen vallankumous

Liian usein digitaalinen vallankumous on kirjaimellisesti totta. Nimittäin laatu on menettänyt asemansa "höttöisyydelle".
En sillä, että en pitäisi suurta osaa digitaalisista palveluista hyvinä ja hyväksyttävinä sekä toivottavina. Kuitenkin olen ollut havaitsevinani, että hyvin monet palveluntuottajat, tavaroiden valmistajat jne. ikäänkuin piiloutuvat digitaalisuuden taakse.

Käytännössähän tuo lähtee siitä, että mm. kehutut chatti-palvelut palvelevat vain etunimillä. Se on sinänsä mutkatonta ja mukavaa, että voidaan sinutella, mutta onko se enää siinä kohtaa kun chatti-palvelu talouteesi, terveyteesi tai muuhun sinulle aidosti tärkeään asiaan liittyen antaa neuvoja, joihin luotat vain havaitaksesi, että luottamus rakentui ihan muulle kuin tiedolle ja taidolle.

Laadukas työsuhde

On päivänselvä asia, että mitä enemmän teetetään töitä pätkissä. Mitä vähemmän pyritään maksamaan jonkun tuotteen valmistamisesta tai palvelun tuottamisesta, sitä vähemmän voidaan vaatia laadukkuutta. Kun työntekijä on työssä, jota hän voi eri tasoilla arvostaa tuottaa hän parempaa lopputulosta. Mitä korkeammin koulutettu tai mitä enemmän kokemuksen tuomaa osaamista työntekijällä on sitä selkeämmin hän sitoutuu työhönsä kun hän kokee saavansa arvostusta työn tai tehtävän suorittamisesta.

Yhteiskunnallinen merkitys

Harha, jota kutsutaan ikuiseksi kasvuksi, on mahdollistanut tämän vallitsevan olotilan. Tässä olotilassa ei haluta - eikä usein kyetä - ymmärtämään sitä, että yksilön tyytyväisyys on ainoa tärkeä onnistumisen mittari. Mikäli yksilö missä tahansa osassa palveluketjua on tyytymätön kyseessä on epäonnistuminen. Nämä epäonnistumiset tulisi pyrkiä saamaan mahdollisimman vähäisiksi.

Lopuksi

En tavoittele täydellistä maailmaa. En edes turhakkeista ja rihkamasta vapaata maailmaa. Tavoittelen sitä, että jokainen kantaisi vastuunsa, sillä se on laadukkuutta.


HS Mielipide 2 1 2016

Ei kommentteja: