29.1.2015

Työelämäsuhde

Työtuoli
Työelämäsuhde on sana, minkä merkitys vaihtelee jonkin verran käyttötarkoituksen mukaan.

Wirtaska-valmennuksen käsitys työelämäsuhteesta on henkilökohtainen suhde työelämään vaikuttavista tekijöistä.

Wirtaska-valmennus käsittelee työelämäsuhdetta aina yksilön henkilökohtaisena, vaikuttavana, tekijänä, mikä määrittelee parhaassa tapauksessa uravalintoja eri lähtötilanteissa.

Työelämäsuhde -käsite sisältää  elämän eri osa-alueiden voimavaratekijät mahdollistaen hyvän itsetuntemuksen.

Tietoisuus omasta työelämäsuhteesta mahdollistaa mielekkään työuran suunnittelun ja toteuttamisen. Tämän vaikutus on merkittävä mm. työhyvinvointiin ja työuran pituuteen.

Lyhyesti voi sanoa, että työ on vain osa työelämäsuhdetta.


Mikä?

Kyse on yksilöllisestä ja kokonaisvaltaisesti suhteutetetusta tavasta käsitellä työelämävalmiuksia.
Hyvin usein ongelmat työelämään sijoittumisessa tai siinä edistymisessä liittyvät puutteelliseen käsitykseen omasta työelämäsuhteestaan.

Miksi?

Wirtaska-valmennusmenetelmä pyrkii auttamaan työuran vaihtelevissa muutostilanteissa työelämäsuhteen oivaltamista ja sitä kautta mahdollistaen paremman työuran sekä onnellisemman elämän myös työn ulkopuolella.

Yksilön työhyvinvoinnin lisääntyminen parantaa työyhteisön onnistumisen mahdollisuuksia merkittävästi.

Miten?

Wirtaska-valmennusmenetelmään kuuluu olennaisena osana Työelämätutka -menetelmän hyödyntäminen.
Työelämätutkan avulla saavutetut hyödyt ovat poikkeuksellisen hyvät ja suurin osa (76 %) uravalmennus asiakkaistamme (vuonna 2014) ovat saavuttaneet merkittäviäkin etenemisiä työelämäsuhteessaan.

Oivallus omista mahdollisuuksista, kyvyistä, tavoitteista jne. ovat vähintäänkin mielenkiintoisia, useimmiten myös ratkaisevia tilanteissa, joissa on syystä tai toisesta syntynyt tilanne, jossa uran myönteinen jatkuminen on muutoksessa.

Työelämään!

Myös työelämä on sana, jota käytetään välillä "hassusti". Esim. sosiaaliohjaajat ajattelevat tiedostamattaan usein, eivät aina, työelämän olevan käsite asiasta, joka on "tuolla kaukana", lähes tavoittamattomissa.

Työ on meille jokaiselle tärkeä. Hyvässä työsuhteessa toteutuvat riittävät työn vaatimukset, mielekäs työn sisältö, työn laajempi merkitys, itsenäisyys tehdä työtä ja vuorovaikutus työelämässä. Lisäksi palkkausta ei saa aliarvioida.

Henkilökohtaisen työelämäsuhteen avulla varsinaisen työelämän tavoitteet usein kirkastuvat ja helpottavat oikeanlaista hakeutumista.

Hyvä hakeutuminen uusiin tehtäviin tai työelämävalmiuksien kehittämiseen nopeuttavat varsinaista työllistymistä. Tämä mahdollistaa laadukkaan ja palkitsevan sekä pidemmän työuran luomisen.

Lisätietoja

Ota yhteyttä, niin kerron miten Wirtaska-valmennus voi auttaa sinua tai työyhteisöäsi.


044 3303 007

kari.harjula(a)somehunters.com

Ei kommentteja: