30.9.2014

Myydään hyvä työsuhde

Nykyisin puhutaan paljon työnteosta ja siihen kannustamisesta. Paljon puhutaan myös kannustinloukuista ja vastikkeellisesta työttömyyskorvauksesta sekä vastikkeellisesta sosiaaliturvasta.

Työttömiä patistetaan töihin ja erilaisiin toimenpiteisiin. Te-toimistoille asetetaan tulostavoitteita jo ennenkuin peruspalvelutkaan ovat kunnossa.

Te-toimistot jopa alkavat kutsua itseään nimellä Te-palvelut, vaikka edellämainittujen peruspalveluiden toiminta ei mitenkään tue käsitteen muuttamista.


Uudistuvat Te-palvelut

Uudistuksia, jotka vaikeuttavat asiointia, Te-toimistoissa puolustellaan ja ongelmat käännetään jopa asiakkaisiin. Te-toimistojen uudistuksista vastaavan ohjausryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo, on jopa esittänyt olevansa tyytyväinen siihen, että noin 15 prosenttia puheluista pääsee läpi Te-toimistoon. Tämä opettaa hänen mukaansa asiakkaat siihen, että eivät turhaan soittelisi varmistuspuheluita, vaan ainoastaan kun on asiaa. Kuitenkin meillä on Suomessa valtavasti ihmisiä, joilla ei ole tehokkaita Internet-yhteyksiä. Paljon on myös niitä, joilla ei ole minkäänlaista Internet-yhteyttä.

Te-toimiston asiakkaat

Lähtökohtaisesti kaikki Te-toimiston asiakkaat ovat tilanteessa, jossa heiltä puuttuu toimiva yhteys työelämään eli työsuhde. Hyvänä suuntauksena pidän sitä, että Te-toimiston virkailijat joutuvat alkamaan toteuttamaan jo noin 20 vuotta sitten Lahden työvoimatoimiston johtaja Väinö Pässilän ajatusta jalkautumisesta kentälle ja etsimään työpaikkoja työttömille.

Pelkään toiminnan kohtaavan käytännön tasolla huomattavia vaikeuksia työvoimatoimiston virkailijan ja työnantajan kohtaamisesta alkaen, päätyen työntekijän kohtaamiseen työnantajan kanssa. Välissä on huomattavan monta tekijää, jotka vaikeuttavat hyvien ja pysyvien työsuhteiden muodostumista.

Työsuhde käsitteenä

Pelkään myös sitä, että kielenkäytössä puhutaan usein työsuhteesta, vaikka kyseessä ei olisikaan varsinainen työsuhde ja tämän juurtumista kielenkäyttöömme. Te-toimisto on ennenkin onnistunut muuttamaan termistöjen merkitystä esim. sanassa uravalmennus.

Miten hyvä työsuhde määritellään?

Hyvä työsuhde on yksinkertainen asia:
  1. Vaatimukset. työn vaativuus taso on sopivan haastavaa
  2. Sisältö, työ on sisällöltään mielekästä
  3. Merkitys, työllä on suurempi merkitys
  4. Itsenäisyys, työssä on mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn
  5. Vuorovaikutus, työssä on mahdollisuus vuorovaikutukseen vertaisten ja esimiesten kanssa
Palkkaus ei nouse esille tässä jo vanhassa hyvän työsuhteen määrittelyssä (Hagman, Oldham 1975). Tämä johtuu siitä, että palkkaa pidetään itsestään selvyytenä kun puhutaan käsitteestä työsuhde.

Hyvä työsuhde on myös aina työntekijän henkilökohtainen näkemys työsuhteesta.

Työstä on maksettava palkka

Työstä on maksettava palkka aina. Palkan määrään vaikuttavat lainsäädäntö ja työehtosopimukset, jotka ovat vallitsevana työmarkkinoilla. Työsuhdetta ei voi olla ilman palkkaa. Kulukorvaus, jota mainostetaan työkokeiluissa, ei voida pitää palkkana. Sillä kulukorvauksen määrä 9 euroa päivässä ei monelle riitä edes työkokeilupaikkaan kulkemiseen, saati sitten työaikana tapahtuvaan ruokailuun.

Miten hyvä työsuhde myydään?

Te-toimisto ja kolmas sektori

Te-toimisto ja kolmas sektori yhdessä "myyvät" työttömille ja avoimille työmarkkinoille ihmisiä suorittamaan työtä 9 euron päivittäisellä kulukorvauksella. Samalla kun he myyvät ihmisen työmarkkinoille, he myös pilaavat hyvän työsuhteen käsitteen.

Työnantaja

Hyvä työnantaja tarjoaa työtehtäviä, joissa hyvän työsuhteen määritelmä toteutuu asianmukaista korvausta vastaan. Ja aikoina jolloin on paljon työvoimaa saatavilla ei jousta näistä perusasioista. Merkittävä osa työnantajista toimii näin. 

Työnhakija

Kohdista työhakemukset oikein. Älä hae liikaa työpaikkoja vaan hae niitä paikkoja, joissa omalla kohdallasi toteutuvat hyvän työsuhteen määritelmät. Työnhakijan kannattaa kuitenkin olla avoin ja joustava sekä tarvittaessa turvautua ammattilaisen apuun työuran valintoja miettiessään. Työelämän ammattilainen ei tiedä sen enempää siitä mikä on työnhakijalle paras vaihtoehto, mutta tietää useimmiten miten se vaihtoehto löydetään.

Linkkejä uutisiin, joita tämä blogi sivuaa tai käsittelee:


Forssa on edelläkävijä, työttömät töihin maatiloille

Te-pomo puolustautuu

Te-toimiston virkailijoiden pitää opetella myymään työpaikkoja työttömille

Ei kommentteja: