13.9.2014

Epäonnistunut Nuorisotakuu

Mikä on Nuorisotakuu?
Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että nuorelle ihmiselle tarjotaan tehostetusti nopeutetulla aikataululla työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. Nuorisotakuu - Te-palvelut

Tarjotaan toimenpiteitä....??
Toimenpiteet ovat käytännössä uravalmennusta, ohjausta työpajoihin jne. Joskus saatetaan johonkin työpaikkaan osoittaa menemään haastatteluun.

Ei Te-palvelun asiakas. Mitä nyt?
No ei mitään ongelmaa. Meillähän on Etsivä nuorisotyö, joka on jalkautunut joka puolelle ja tavoittaa kaikki ne nuoret, jotka eivät esim. ole Te-palveluiden asiakkaina. Ja muutkin nuoret aina 29 vuotiaisiin asti ovat tervetulleita saamaan Etsivän nuorisotyön palvelua. Etsivä nuorisotyö

Mistä sitten epäonnistuminen?
Epäonnistumisen syitä on yhtä monta kuin selittäjääkin. Yksi merkittävä syy on varmasti työmarkkinoilla olevien mahdollisuuksien vähäisempi tarjonta kuin on ennakoitu. Itse pidän merkittävänä ongelmana sitä, että nuorille tarjotaan "uravalmennusta" vaikka heillä ei olekaan mitään työuraa takana. Pelkästään sanan "ura" käyttö, tilanteessa, jossa puhutaan lähinnä ammatinvalintojen selkeyttämisestä ja työnhaun opastuksesta, on näissä tapauksissa hämmentävää.

Työpajatoiminta ylipäänsä myös vääristää työllistymismahdollisuuksia. Nuoret ovat pajoissa, joista eteenpäin pääseminen työelämään on satunnaista johtuen siitä, että onnistumisena pidetään sitä, että nuori ei ole kotona tai päättää hakeutua koulutukseen johon ei ole aiemmin halunut. Toisin sanoen tavoitteet ovat matalat ja omalla tavallaan tämä aliarvioi työelämään siirtymässä olevia nuoria.

Kuntoutukseenkin tulisi osoittaa voimavaroja enemmän, koska tarve on olemassa. Nuorisotakuu on epäonnistunut YLE 12.12.2013

Epäonnistumisen syistä voisi kirjoittaa enemmänkin, mutta en näe sitä tarpeelliseksi.

Mitä voisi tehdä toisin?

Ura- ja työhönvalmennus
Ura- ja työvalmennusta tulisi antaa vain ja ainoastaan silloin kun valmennusta antaa henkilöt, joilla on aidosti kosketus työelämään. Työpajoissa toimivat ohjaajat ja sosiaali- sekä koulutusalataustaiset työ-, työhön- ja uravalmentajat ovat usein erinomaisen päteviä kaikessa muussa paitsi varsinaiseen työelämään liittyvässä valmennuksessa.

Ammattikortit
Ammattikorttien poistaminen. Ammattikorttiahan ei useinkaan välttämättä tarvita, mutta työnantaja haluaa työntekijällä sellaisen olevan myöskin lyhyessä työsuhteessa, jossa se ei ole välttämätöntä. (huom. ammattialoilla on poikkeuksia).

Työssäoppiminen ja itseopiskelu
Ammattitaitovaatimuksista tinkimättä koulutusvaatimuksien vähentäminen. Esimerkiksi "snagarilla" työskentelevän ei tarvitse olla oikeasti hyvin koulutettu ravintola-alan ammattilainen. Vähemmälläkin pärjää työssä. Eli työssäoppimisen ja itseopiskelun arvostamisen palauttaminen takaisin.

Oppisopimus
Oppisopimus mahdollisuuksia enemmän. Oppisopimus on kaiken ikäisille loistava tapa opiskella moneen käytännön työhön. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että oppisopimuksiin valtio varaa riittävästi rahaa. Valtion talousarvioesitys 2015 ammatillinen koulutus

Koulutus
Annetaan nuorelle mahdollisuus tehdä valinta ilman rangaistusta. Esimerkiksi metallialaa opiskelevan nuoren muuttaessa mieltään ja halutessaan koulutus leipomoalalle (esim.), tehdään siitä vaihdoksesta mahdollisimman helppo.

Onnistumisen määrittely
Ymmärrän tietenkin sen, että jotenkinhan näitä toimenpiteitä on tilastoitava, raportoitava ja perusteltava, mutta pidetään kuitenkin mielessä se, että ihan oikeasti tärkeätä on se nuoren oma kokemus - ja kokemuksen tulisi mahdollistaa muutakin kuin kovien karkkien imeskely nälkäänsä.

Ja ihan tiedoksi näin lopuksi
Nykyinen toimintamallikin tuottaa koko ajan onnistumisia. Nuorisotakuun parissa työskentelee paljon erilaisia ihmisiä, jotka vilpittömästi yrittävät auttaa ja tehdä parhaansa vaihtelevissa tilanteissa päivittäin. Eli kaikki eivät ole "virkamiesmäisiä" riippumatta palkan maksajasta.

Ja voihan tuo vanha totuus julkisten ja yksityisten palvelun tarjoajien tehokkuus eroista olla hyvä muistaa myöskin...

Iloitaan onnistumisista ja opitaan nykymallin virheistä!

Ei kommentteja: