25.7.2014

Käytännön hyötytietoa työnhakijalle: Franchisingyrittäjäksi

Franchisingyrittäjyys on minulle läheinen aihe, josta olen kirjoittanut aiemminkin. Kirjoitus oli julkaisun jälkeen
suosiossa ja herätti myös jonkin verran keskustelua aiheesta.

Tällä kertaa lähestyn aihetta enemmän työttömän tai työttömyysuhan alla olevan näkökulmasta tuoden esille franchisingyrittäjyyden mahdollisuudet uuden työuran luomisessa.

Oma suhteeni Franchisingyrittäjyyteen

Toimin ketjupäällikkönä franhcisingyrityksessä vuosina 2008 - 2011. Ketjupäällikön tehtävä oli monipuolinen yhdistelmä liiketoimintaosaamista ja yrittäjävalmennusta sekä kaikkea siltä väliltä.

Kiinnostava ala

Franchisingyrittäjyyttä harkitsevan tulee valita kiinnostava ala. Osaamisen arviointi ja sen kehittäminen tulevat kiinnostuksen jälkeen. Yrittäjänä sinulla tulee olla lähtökohtainen kiinnostus riittävän suuri, jotta jaksaisit pitkäjänteisesti työskennellä yrityksesi hyväksi.

Riittävä taloudellinen taustaturva

Franchisingyrittäjän taloudellinen taustaturva tulee olla riittävän hyvä aloittamisen mahdollistamiseksi. Franchisingin hyvä puoli on siinä, että se madaltaa aloituksen riskiä merkittävästi mahdollistaen nopeamman kassavirran kuin yksinyrittäjyys.
Useissa franchisingketjuissa ilmoitetut aloituskustannukset eivät kata toiminnan aloitusvaiheen kaikkia kuluja!

Luotettava franchisingketju

Kaikki franchisingketjut ovat luotettavia! Aloittajan kannalta onkin tärkeää se, että toteutuvatko lupaukset käytännössä. Tämän selville ottaminen on helppoa:
  1. Ota yhteyttä franchiseantajan edustajaan, joko toimitusjohtajaan tai ketjupäällikköön.
  2. Ota yhteyttä useampiin nykyisiin ja jos mahdollista myös entisiin ketjun franchisingyrittäjiin
  3. Vertaile heidän sanomaansa. Mikäli viestissä on paha ristiriita, niin kannattaa harkita tarkasti mukaan lähtöä.

Yrittäjäksi alkamisen suuri kynnys

Monella työelämän muutostilanteessa olevalla on suuri kynnys aloittaa yrittäjyys. Syitä siihen on paljon, joista vähäisin ei ole työelämäkulttuurimme ja sen aiheuttavat ristiriidat. Suosittelen asioimaan Te-toimistossa ja keskustelemaan yrittäjyydestä vaihtoehtona työvoima-asiantuntijan kanssa. Te-toimistot järjestävät lyhyitä yrittäjyyskursseja, joista saa käytännön tietoa yrittäjyydestä ja tapaa saman henkisiä ihmisiä. Toki on myös muita tapoja hankkia tietoja yrittäjyydestä, mutta itse suosittelen asiakkailleni näitä kursseja jo pelkästään sen vuoksi, että kurssilla saa ohjatussa ympäristössä tietoa ja miettimisaikaa.

Testattu, toimiva ja kannattava malli

Testattu = useampi vuosi historiaa takana. 
Toimiva = nykyiset ja entiset yrittäjät ovat suurimmalta osin tyytyväisiä
Kannattava = yrittäjän oma tulotaso on parempi kuin vastaavassa palkkatyössä

Mikäli yrittäjyys kiinnostaa ja haluat madaltaa aloittamiskynnystä, niin hyvä franchisingketju antaa sinulle testatun, toimivan ja kannattavan mallin aloittaa oma yritystoimintasi. 

Lopuksi

Mikäli päädyt yrittäjäksi, franchising tai itsenäinen, älä oleta - äläkä usko jos joku väittää, että sinun tulee osata talous- ja henkilöstöhallinto, markkinointi, kirjanpito, myynti jne.... Riittää kun olet aidosti kiinnostunut yrityksessäsi tehtävästä työstä ja osaat sen työn. Kaiken muun voit hankkia muualta ja suurimman osan täytyykin, sillä kukaan ei osaa kaikkea ja ne ketkä osaa tekevät sitä ammatikseen. Hyvässä franchisingketjussa on näitä asioita mietitty ja kokeiltu valmiiksi!

Lisätietoja:



Ei kommentteja: