23.3.2014

Nuorten työllistyminen

Tein viikonlopun aikana työllistymisvalmennuksen sisältöä työpajaympäristössä pidettävälle työnhakuvalmennukselle.

Kohderyhmä on suurimmalta osin nuoria ja melkoisen paljon kipupisteitä löytyykin nuorten työllistymiseen liittyen.


Perehdyin uudemman kerran Nuoret ja työelämä - kaksi eri maailmaa? -tutkimukseen, joka on erinomainen tiivistelmä ja yhä edelleen ajankohtainen, vaikka onkin vuodelta 2012.

Kaksi asiaa nousi itselleni esille tutkimuksesta ensisijaisesti:
- Nuorten pelko siitä, että syrjäytyy työelämän ulkopuolelle väärien valintojen seurauksena
- Nuorten tietämättömyys yrittäjyydestä

Väärät valinnat

Tällä hetkellä nuoret ja kaikki muutkin työttömät joutuvat tekemään työllistymissuunnitelman ja sitoutumaan siihen. Suunnitelman tehneistä henkilöistä en ole tavannut ketään, joka muistaisi mitä suunnitelma on. Suunnitelman tekotapa ja -paikka ovat ilmeisesti vääränlaisia. Ongelma muodostuukin siinä, että jos suunnitelma aidosti syntyy, niin työllistymissuunnitelman muuttaminen ei välttämättä onnistukaan helposti. Mielestäni on epänormaalia, että työtön asetetaan tilanteeseen, jossa toisaalta kartoitetaan tulevaisuuden suunnitelmia ja toisaalta tämä sama asia muuttuu - jos ei esteeksi, niin - hankaluudeksi tai hidasteeksi.

Myös ymmärrys siitä, että suunnitelmat elävät hetkessä, varsinkin työuran alussa olevilla olisi syytä olla täysin normaalina pidettävä asia ja tämän suunnitelmien muutoksen mukana tulisi myös olla mahdollisuus toimia. Nythän esim. koulutusjärjestelmämme suhtautuu nihkeästi suunnitelmien muutoksiin, sillä vaihtaminen lopettamalla koulutus ja hakeutumalla toiseen, on tehty liian vaikeaksi.

Yrittäjyystieto
Vain puolet nuorista ovat tietoisia yrittäjyydestä ja heistäkin osa kokee sen kielteisenä. Olisiko mitenkään mahdollista, että kuukausipalkkaiset virkamiehet päiväkodista opettajiin ja työvoimaneuvojiin omaavat jonkinlaisen sokeuden yrittäjyydestä keskusteluun? Mielestäni on.

Myös se, että nuorten kannustaminen yrittäjyyteen on usein liian kevyttä ja asiasta irrallaan saattavat vaikuttaa asenteisiin.

Ehdottaisin seuraavaa tapaa toimia:

1. Laaditaan kunnollinen ja aito työllistymissuunnitelma huomioiden muutosmahdollisuudet.
2. Helpotetaan koulutusvaihtoehtojen välillä siirtymistä.
3. Annetaan nuorille starttiraha ilman turhaa byrokratiaa esim. mahdollisuutena nostaa vaikkapa korotettua työttömyyspäivärahaa 18 kuukautta yrityksen perustamisesta alkaen.
4. Yrityksen perustaminen ylipäänsäkin tulisi olla helppoa. Tai sitten vaan kannustaa nuoret ostamaan valmisyhtiö tonnilla tms.

Esittämilläni vaihtoehdoilla uskoisin saatavan nopeahkoja tuloksia aikaiseksi jo henkisen ilmapiirin muuttumisen myötä.

Ei kommentteja: