29.3.2014

Käytännön hyötytietoa työnhakijalle: työnhaun matkakulut

Olen työssäni havainnut, että suurin osa asiakkaistani ei tiedä, että Te-toimisto voi korvata työnhakumatkat tietyin edellytyksin työttömälle työnhakijalle.

Olen ehdottanut te-toimiston eri virkailijoille työvoima-asiantuntijasta te-toimiston johtajaan saakka, että työnhaun alkaessa tämä(kin) asia tulisi saattaa työnhakijan tietoisuuteen ja ohjeistaa tuen hakemisessa.Käytännössä työttömät usein työllistyvät oman asuinpaikkakuntansa ulkopuolella ja silloin työnhaku aiheuttaa kustannuksia, joita pelkästään työttömyyskorvauksella tai muilla sosiaalisilla etuisuuksilla elävän on vaikea kattaa.

Lain mukaan työmarkkinatuen tarkoitus on edistää työttömän sitoutumista työmarkkinoille. Tuen vähäisen määrän johdosta on kuitenkin saatavilla muita tukia, joilla helpotetaan työnhakua.

Matkakorvaus

Voidaan korvata työnhaun matkakustannukset.

Yöpymiskorvaus

Voidaan korvata työnhakuun liittyvät yöpymiskustannukset.

Matka-avustukset

Voidaan korvata työmatkakustannukset enintään neljältä kuukaudelta, kun työmatka on oman työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Muuttokustannukset

Kun työpaikka on työssäkäyntialueen ulkopuolella ja kestää vähintään kuusi kuukautta on edellytyksenä, että te-toimisto myöntää tukea muuttokustannuksiin.

Nämä ovat työnhakua käytännössä helpottavia tukia, joita jokaisen työttömän tai työttömyysuhan alaisen kannattaa hakea.

Lisätietoa:Hakemus:

Ei kommentteja: