26.1.2014

Yrittäminen on verkostoitumista

Ihmisten mielikuva yrittäjyydestä on usein värittynyt myönteisyydellä tai kielteisyydellä. Usein mielikuvissa unohdetaan yrittäjyyden perusasia: yksilön osaaminen ja osaamisen hinta.

Osaamisen myynti
Osaamisen hinta määräytyy usean eri muuttujan kautta, joista tärkein on osaajan halu saada omasta osaamisestaan. Osaajan ja osaamisen tarvitsijan kohtaaminen määrittelevät kysynnän ja siten myös lopullisen hinnan. Muuttujia on tietenkin paljon enemmänkin, mutta yksinkertaisena ihmisenä haluan yhdistää ajatukseni yrittäjyydestä kahteen sanaan: OSAAMISEN MYYNTI.

Myös myynnin mielikuva on usen värittynyt. Valitettavan usein myynti on irroitettu onnistumis kokonaisuudesta omaksi erilliseksi toiminnoksi, josta halutaan olla saamatta "tartuntaa".

Itse myyntiä johtaneena en koskaan pystynyt ymmärtämään myynnin tuloksista riippuvaisten henkilöiden vastusta myyntiä ja sitä tekeviä henkilöitä kohtaan.

Tyypillinen asetelma, minkä itse olen kohdannut, on talousjohtajan ja myyntijohtajan vahvasti poikkeavien näkemysten yhteensovittamisen vaikeus, jossa toimitusjohtaja joutuu tasapainoilemaan kahden ammattilaisen välillä.

Osaamisen kehittäminen
Kaikki osaajat eivät ole hyviä myyjiä ja hyvät myyjät harvoin osaavat mm. suunnitella koneita, laitteita, ohjelmistoja, muotoilla jne. Toisin sanoen hyvälle osaajalle on tärkein myyntitaito osata valita hyvä yhteistyöverkosto, jossa voi vaikuttaa oman osaamisensa myyntiin. Osaamisen myynti mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja siten hyvän myynnin kehityksen.

Kuten jo aiemmin kirjoitin, olen yksinkertainen ihminen ja siksi mielelläni yksinkertaistan asioita. Aloittavan yrittäjän siirtyessä vakaampaan tilaan on tärkeätä muistaa: OSAAMISEN KEHITTÄMINEN.

Usein vahva osaaminen taustalla aiheuttaa sokeuden omaan tekemiseen. Osaamisen kehittämisessä on tärkeää ylläpitää suhteita osaamista kehittävään yhteisöön.

Verkostoituminen
Nykyisin on helppoa verkostoitua erilaisten virallisten, puolivirallisten, epävirallisten tms. verkostojen kautta. Verkostoituminen on aina suositeltavaa. Hyvässä verkostossa kohtaa samankaltaisesti ajattelevia ihmisiä, joilla on tarve luontevaan keskinäiseen seurusteluun.

Verkostoituessaan ihmiset saattavat ajatella raha edellä. Virhe! Verkostoituessa tulee ajatella ihminen edellä. Raha seuraa sitten perässä, jos on seuratakseen. Hyvä verkostossa yksilön hyvinvoinnin lisäksi on tärkeää yhteisön hyvinvointi.

Tietenkään tyhmä ei saa olla. En todellakaan suosittele verkostoitumaan jakamalla ilmaiseksi kaikkea osaamaansa. Hyvässä verkostossa jokaisen osaaminen lisää kokonaisarvoa, mikä parantaa liiketoiminnan edellytyksiä myös verkoston ulkopuolella verkostoon kuuluvien osalta.

Yrittäjyyden perusasia ei siis ole yhtiömuoto, palkanmaksaja, asiakas, myynti vaan yksilön osaamisen oikea verkostoituminen.

Mikäli yksilö kokee parempana tapana myydä osaamistaan olemalla Yritys Oy Ab:n palkkalistoilla, niin ei haittaa. Verkostoituminen on sallittua ja suotavaa myös toisen palveluksessa olevalle.

Yrittäjyyden korkea kynnys
Tätä kirjoittaessani jäljelle jää vain ihmettelyni siitä, että miksi yrittäjyyteen on kynnys yhä edelleen korkea.

Kirjoitin Googleen hakusanoiksi "yritystoiminnan aloittaminen". Vastaukset ovat hämmentäviä; vähemmästäkin into oman yritystoiminnan aloittamiseen menee noita lukiessa. Joukossa on myönteisesti kannustavia linkkejä, mutta yleiskuva, ammattimaisuudesta huolimatta, on, että yritystoiminnan aloittaminen on vaikeaa.

Ehkä yritystoimintaa ja sen aloittamista tulisi helpottaa entisestään, jotta osaaminen, ahkeruus, innostuneisuus ja yritteliäisyys olisivat jatkossa entistä korostuneemmin varteenotettava mahdollisuus jokaiselle.

Niin se verkostoituminen on ihan vaan sitä, että useammat tekijät vaikuttavat yhteiseen asiaan.

Linkkejä:

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta (TAMK 2010, Voimala -hanke)

www.suominousuunmyynnilla.fi

Yrittäjyyden kynnys on liian korkea (HS 18 12 2012)

BNI Finland
Ei kommentteja: