8.12.2013

Yrittäjätulo vai toimeentulotuki?

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki asiakkaaksi joutuneen työttömän tilanne on vaikea. Tyypillisesti asiakkaan ajattelutapaa hallitsee riskiarvio vaihtoehdoista, joiden taustalla on pelko vähäisenkin toimeentulon loppumisesta.

Luottamus omiin voimavaroihin ja hankittuun osaamiseen ovat usein heikot. Kuitenkin työtön ajattelee, että työsuhde, jossa näitä samoja voimavaroja ja osaamista olisi mahdollisuus hyödyntää saattaisi olla mahdollisia. Mahdollisuuden perusteena on ilmeinen tarve kyseiselle osaamiselle ja kyvylle hyödyntää sitä työnantajan toimesta.

Miksi yrittäjyys nähdään kyseisessä tilanteessa vaikeana, pelottavana ja jopa mahdottomana vaihtoehtona?

Erään ajattelutavan mukaan Te-toimiston ja sosiaalitoimiston asiakkaat oppivat sitoutumaan vallitsevaan turvaverkkojärjestelmään. Tätä sitoutumista edesauttavat järjestelmän palveluihin siirtymisen vaikeudet, joita ei välttämättä haluta kokea uudestaan.

Kun työtön pääsee tilanteeseen, jossa toimeentulo on vakaa ja turvallinen sekä laskujen maksun mahdollistava, ei enää ole halua ottaa riskiä vakauden ja turvallisuuden menettämisestä.

Tilanteessa jossa henkilökohtainen talous nojautuu sosiaaliseen turvaverkkoon, on erilaisten korvausten käynnistyminen ja jatkuva saaminen luonnollisesti myönteinen kokemus. Ja näin kuuluu ollakin.

Myönteistä ei ole se, että yrittäjyyden riskin ottaminen poistaa sosiaaliseen turvaverkkoon tukeutumisen mahdollisuuden tilanteessa, jossa yrittäjätulo ei vielä ole riittävä tai ei muodostu riittäväksi.

Yrittäjätulo

Osuuskuntayrittäjyyden tarkoituksena oli madalluttaa yrittäjäksi alkamisen kynnystä, mutta vaihtelevat tulkinnat lainsäädännöstä on luonut käytäntöjä, joissa osuuskuntayrittäjä on kuitenkin pudonnut sosiaalisesta turvaverkosta. Tähän on myös Työ- ja elinkeinoministeriö kiinnittänyt huomioita ja luvannut korjata puutteellisen lainsäädännön tai vähintäänkin lainsäädännön virheellisen tulkinnan. YLE uutinen 5 12 2013.

Tilanne on vastuullisille virkamiehille varmasti vähintään kiusallinen, mutta tulkinnan kohteiksi joutuneille asiakkaille tilanne saattaa olla jopa vaarallinen. Varsinkin kun otetaan huomioon Te-toimistojen(kin) osuustoimintayrittäjyyteen kannustava toiminta vuosien ajalta.
Pirkanmaan Te-toimisto Yrittäjäksi

Yritystoiminnan käynnistämisen tueksi on olemassa erilaisia asiantuntijapalveluja. Tilanteessa, jossa pääomavajeesta kärsivä yrittäjäksi aikova voi perustaa osaamiseensa ja voimavaroihinsa perustuvan mikroyrityksen on kuitenkin oikeanlaista tukea saatavana liian vähän.

Todellinen riskirahoitus mikroyritysten perustamista tukemiseen puuttuu, vaikka meillä on jo aivan toimiva sosiaalinen turvaverkosto olemassa.

Ehdotan taloudellisten voimavarojen kohdistamista mikroyritysten perustamisen madaltamiseksi yksinkertaistamalla sosiaalisen turvaverkoston hyödyntämistä yrittäjille.

Käytännössä ehdotukseni edellyttäisi hallinnon esteiden osittaista purkamista, jotta tukijärjestelmä olisi nopeasti ja helposti tarpeen mukaan käytettävissä.

Saavutettu hyöty

Hallinnon karsiminen on luonnollisesti lähes aina kansalaisia hyödyntävää toimintaa. Käytännössä syntyisi uutta toimeliaisuutta jossa varsinkin yli 50 -vuotiaat olisivat keskiössä. Ajallaan osa yrityksistä menestyisi ja kasvaisi mikä lisäisi työllisyyttä.

Todennäköisesti osa uusista mikroyrittäjistä epäonnistuu yritystoiminnassa. Siitä huolimatta he ovat pois työttomyystilastoista tehden oikeaa työtä olematta "tempputyöllistämisen" kohteena ja välineenä. Epäonnistuminen ei voi eikä saa olla este uudelle yrittämiselle tai muutoin myöhemmin työllistymiselle.

Toimintamalli myös mahdollistaa ylivelkaantuneiden yrittäjänä työllistymisen.

Lisätietoa:

Yrittäjien etujärjestöt:
Suomen Yrittäjät ry
- Pitkäikäinen ja vaikutusvaltainen erikokoisten yrittäjien etujärjestö.
Suomen Pienyrittäjät ry
- Uusi ja nimenomaan pienyrittäjien asialla oleva etujärjestö.

Verotietoutta:
Veronmaksajain Keskusliitto ry
- Verotietoutta yrityksille ja yksityishenkilöille.

Yritys tietous:
Yritys-Suomi
- Yritys-Suomi on Työ- ja elinkeinoministeriön perustama ja ylläpitämä yritystoiminnan tietopankki. Vastaavaa tietoa ja asiantuntijuutta löytyy runsaasti myös yksityisiltä toimijoilta tms.

Ei kommentteja: