27.10.2013

TYÖPAJASTA YRITTÄJYYTEEN

Työpajasta tuotantolaitokseksi

Työpajoilla nuoret, työttömät, osa-työkykyiset, koulutetut, kouluttamattomat - siis ihan kaikki pääsevät oikean työnteon "makuun" ja saavat siitä työttömyysturvan lisäksi 9 - 18 euroa kulukorvausta per päivä.

Työpajoilla tehdään tuotantoa, palvelua, suunnittelua - siis lähes mitä tahansa samoja töitä kuin yrityksissäkin tehdään. Lisäksi työpajat toimivat usein alihankkijoina yrityksille.Olemme hiljaisesti synnyttäneet tähän maahan uuden yhteiskuntaluokan, joka tuottaa erittäin kustannustehokkaasti palveluita, jotka muuten maksaisivat huomattavasti enemmän ja kenelläkään ei niihin olisi varaan. Vai olisiko? Nimittäin varsinkin kannattavien työpajojen palvelut ovat hinnoiteltu erittäin markkinatietoisesti.

Työpajat ovat kiistatta tarpeellisia lyhytkestoisissa työkokeiluissa tms.. Työpajojen alkaessa tuottamaan ja toimimaan liikeyritysten tapaan pitäisi työpaja muuttaa yritystoiminnaksi ja esim. luovuttaa tekijöillensä tms. jonkinlaista sopivaa korvausta vastaan.

Työpajasta yrityshautomoksi

Eli ehdotukseni on tämä:
Työpaja käynnistää liiketoimintaa omalla osaamisalueellaan tavoitteena muuttaa toiminta kannattavaksi yritysideaksi. Työpajoilla työkokeilussa tms. olevista henkilöistä seuloontuvat ne, ketkä voivat ja haluavat toimia yrittäjinä ja perustettavan yrityksen työvoimana.
Tämä on mahdollista useissa tapauksissa.

Työpajatoiminta muuttuisi luonteeltaan aidosti toimivaksi yrityspajaksi, jossa voidaan liiketoiminta käynnistää pienellä riskillä siten, että se mahdollistaisi todellisen työllistymisen mahdollisimman monelle. Toki yhä edelleen työpajojen kautta ihmiset saisivat tutustua työelämään ja siirtyisivät tutustumisen jälkeen opiskelemaan, työelämään tai takaisin kortistoon, kuten nykyisin usein tapahtuu.

Kannattamattomat työpajat

Kannattamattomat työpajat toteuttavat tarkoitustaan toimimalla oppimis- ja kasvatusympäristöinä. Näille on aidosti tarvetta ja on syytä huolehtia siitä, että oppimis- ja kasvatusympäristöjen säilyvyys ja kehitys turvataan pitkällä aikavälillä, sillä aina on olemassa tarve tämän kaltaisille palveluille.

Koska toiminta on talouden yleisesti hyväksytyillä mittareilla kannattamatonta, tulee huolehtia toiminnan rahoituksesta ja sitä myöten toiminnan jatkuvuudesta vastuullisesti. Kannattamaton työpajatoiminta voi olla myös osa kannattavaa työpajaa, mutta mielestäni kannattava osa tulee mahdollisimman tehokkaasti pyrkiä saattamaan toimivaksi, itsenäiseksi yritykseksi.

Kannattamaton toimintakin on kannattavaa kun asiakkaat aidosti ohjataan työelämään tai koulutukseen, mikä mahdollistaa työllistymisen.

Toimintamallit puuttuvat

Ajatustani tukeva toimintamalli on olemassa. Kysehän on kuitenkin aivan normaalista, yleensä pienen, yrityksen perustamisesta. Suomi on täynnä erilaisia työpajoja, yritysneuvojia, työvoima-asiantuntijoita, sosiaaliohjaajia tms, jotka työskentelevät kosketuksissa työpajoihin ja työpajoissa valmennuksessa olevien henkilöiden kanssa. En usko, että toimivan yhteistyön muotoon saattaminen olisi ylivoimaista kenellekkään, mikäli vaan tahtoa riittäisi.

Tai oikeastaan ei. Monessa työpajassa opastetaan yrittäjyyteen. Itse en toimi työpajassa, mutta yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa, olen rakentamassa tämän kaltaisia yrittämiseen tähtääviä toimintoja.

Plussat ja miinukset

+ Aito työllistymis mahdollisuus
+ Yrittäjyyskasvatus
+ Yritysmäärän lisääntyminen
+ Yhteiskunnallinen tasa-arvo lisääntyy
+ Yksilöiden hyvinvointi lisääntyy
- Työvoimareservin väheneminenHS 27 10 2013 Mölkkyjä sorvaavat Päijät-Hämeen työttömät
IL 29 8 2013 Anja saa palkkaa 2 € päivässä
Ei kommentteja: