1.8.2013

PALVELUT TYÖNHAKIJALLE

JULKISET PALVELUT

Työvoimahallinnon palvelut ovat olleet jatkuvassa muutoksen tilassa ja nyt vuoden 2013 alusta alkaen on toiminta saatu haluttuun malliin, jossa tehokkaasti voidaan tuottaa palveluita.

Työ- ja elinkeinotoimistojen verkosto palvelee Suomessa kaikkia työnhakijoita. Palvelut ovat saatavilla osoitteessa www.te-toimisto.fi .

Työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntijat toimivat valtakunnallisesti verkossa ja henkilökohtaisesti. Jokainen työnhakija saa yksilöllistä palvelua, jossa huomioidaan työnhakijan omat toiveet, mahdollisuudet tms. Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on keskeinen arvo asiakkaan työllistymisen edistämisessä.


JULKISISTA PALVELUISTA UUTISOITUATämä on kiinnostanut viime päivinä: Iltalehti

Eli uutisten määrästä ja laajuudesta voidaan päätellä, että työ- ja elinkeinotoimistojen toiminta on tarkasti seurattua ja ihmisiä yleisestikin kiinnostava aihe.

TYÖ- TAI URAVALINTA OMATOIMISESTI

Usein työ- tai uravalintojen edessä olevat henkilöt tarvitsevat tietoisesti tai tietämättään jonkin verran apua erilaisiin, henkilökohtaistamista tarvitseviin, tarpeisiin.

"Oma apu - paras apu" -sanonta on kuitenkin hyvin pitkälle totta. Tärkeintä on tunnistaa halu muutokseen eli työttömyyden katkaisuun tai uuteen työuraan.

Tunnistaminen voi olla vaikeaa. Pitkään työuralla ollut henkilö ei välttämättä ilman pientä "tuumaustaukoa" huomaa tarvetta työuran muutokseen, vaikka uupuminen heikentäisi elämisen laatua jo merkittävästikin.

Omatoimisuus ei tarkoita sitä, että joutuisit toimimaan yksin. Voit turvautua erilaisiin palveluntarjoajiin henkilökohtaisesta palvelusta sähköisiin palveluihin tai niiden yhdistelmiin.

Palvelujen tarjoajia ovat*:
Kolmannen sektorin palvelun tarjoajat toimivat yleensä julkisella hankerahoituksella.

Työterveyspalveluissa ohjataan myös sopivan palveluntarjoajan valinnassa.

Osa palveluista on maksullisia ja osa maksuttomia. Julkiset palvelut ovat maksuttomia työnhakijoille.

OIKEAN PALVELUN VALINTA

Mikäli olet työtön tai työttömyysuhan alainen, niin silloin on ehdottomasti syytä aloittaa palveluiden käyttäminen ilmoittautumisella työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi.

Työnantajan kanssa kannattaa keskustella uravalmennuksesta osana irtisanomispakettia, mikäli mahdollista.

Yksityiset palvelun tarjoajat vastaavat mielellään kysymyksiisi, joten ole rohkeasti yhteydessä heihin saadaksesi lisätietoja.

Kolmannen sektorin toimijat vastaavat kanssa mielellään kysymyksiisi ja antavat toiminnastaan lisätietoa.

Työvalmennus yleensäkin on palvelu, johon työ- ja elinkeinotoimistot ohjaavat työnhakijoita.

On kuitenkin hyvä tietää, että asiakkaalla on oikeus myös te-toimiston kanssa asioidessaan vaikuttaa siihen, että mistä työvalmennuspalvelu tai työvalmentaja hankitaan.

Tärkein valintaperuste on mielestäni todellinen työelämän tuntemus.
Merkittävä peruste yhteistyön jatkumiselle on myös työvalmentajan ja asiakkaan keskinäinen hyvä yhteistyö.

*luettelossa vain muutama esimerkki. Lisää palveluntarjoajia voi hakea hakukoneella esim. hakusanalla "uravalmennus".

Ei kommentteja: