8.4.2013

VUOKRATYÖ

Vuokratyö on jakanut mielipiteitä puolesta ja vastaan niin kauan kuin työvoimanvuokraus liiketoimintaa on harjoitettu.

Mielipiteen jakautuminen kumpaankin suuntaan on varmasti ihan aiheellista perustuen kokemuksiin käytännön ongelmatilanteista yhtä lailla kuin onnistuneisiinkin vuokratyösuhteisiin.

VUOKRATYÖ KESÄTYÖNÄ

Kesätyö -keskustelun yhteydessä itselleni syntyi ajatus, että minkä vuoksi puhutaan monenlaisistakin työllistymisvaihtoehdoista ja niihin liittyvistä mahdollisista tukitoimenpiteistä, mutta ei niinkään mahdollisuuksista työllistyä vuokratyön kautta.

Syitä on varmasti useampiakin, mutta yhtenä keskeisenä tekijänä olen käsittänyt olevan, että kesätyöllistämisestä ja varsinkin nuorten kesätyöllistämisestä on tullut jossain määrin julkisyhteisöllinen palvelu yleishyödyllisille järjestöille ja yhdistyksille. Tämä palvelumalli korostunee niin, että nuoret mieltävät usein työllistämismahdollisuuksien olevan kunnilla, seurakunnilla, valtiolla ja yleishyödyllisillä toimijoilla.

Vuokratyö tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden mielekkääseen työkokemukseen. Vuokratyöntekijänä on myös mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin, työtehtävien monipuolisuuteen jne. Tietenkin tulee muistaa, että esim. kolmen viikon vuokratyö"pätkä" esim. varastomiehenä on nimenomaan kolme viikkoa varastomiehenä.

VUOKRATYÖN MERKITYS

Vuokratyöyritykset ovat merkittävä nuorten aikuisten työllistäjä, jota ei mielestäni saa unohtaa työllistymiskeskusteluissa.

Tyytyväisyys vuokratyösuhteisiin on vähintään yhtä hyvä kuin suoraan työllistyessäkin. Käytännössä työntekijälle ei ole eroa siinä kuka palkan maksaa. Työpaikkojen sisällä on ollut  havaittavissa jännitteitä, jonkin verran, mutta tottumuksen kautta ne ovat vähentyneet.

Järjestelmän joustavuus on kaksisuuntainen. Tilanteet, joissa työnantajat siirtävät tai ovat siirtäneet varsinaisia ydinliiketoimintaan liittyviä tehtäviä vuokratyövoimalle, voidaan pitää arveluttavina. Toisaalta vuokratyötä tekevän henkilön vaikutusmahdollisuus em. tilanteeseen on olematon.

Parhaimmillaan vuokratyö mahdollistaa työkokemuksen, joka on joustava ja asianmukaisesti palkattu. Työkokemus lisääntyy ja tietoisuus työelämän vaatimuksista sekä toimintamalleista paranee eli lyhyesti sanottuna työkokemus lisääntyy, mikä taas osaltaan helpottaa seuraavien työsuhteiden muodostumista.

KUKA PALKKAA

Vuokratyövoimaa välittävät lukuisat eri yritykset. Osa yrityksistä on keskittynyt yhden ammattialan tehtäviin ja osa toimii laajassa tehtäväkentässä.

PALKKAUS

Vuokratyöntekijälle kuuluu työehtosopimuksen mukainen palkkaus ja muut edut sen mukaisesti miten työn teettävällä yrityksellä on.

KENELLE

Vuokratyö soveltuu koulutus- ja kokemustaustasta riippumatta kaikille. Tehtävien vaatimustaso vaihtelee ja vuokrayrityksen kautta moni työntekijä saakin syvempää ymmärrystä eri ammattialoista ja työtehtävistä.

Vuokratyötä tehdään merkittävästi mm. seuraavilla ammattialoilla:

  • tarjoilijat
  • kassatyöntekijät
  • siivoojat
  • varastotyöntekijät
  • terveydenhoito (lääkärit, hoitajat jne.)
  • kirjanpito
  • jne...

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Oppaat tms:

PAM vuokratyö
Työelämään.fi
SAK vuokratyöopas
Työsuojeluhallinto - vuokratyö

Vuokratyönantajia:

Barona
Staffpoint
Eilakaisla
Businesslike Oy Henkilöstöpalvelut
VMP
Mediverkko
Silver Service
Arja Raukola Oy                          
Opteam                                       
Go-OnYhtiöt                               
Studentwork                               
Duunix Oy                                     


Lisää vuokratyönantajia löytyy helposti hakemalla Googlella esim. hakusana "vuokratyö".

Artikkeleita:

http://www.paavoarhinmaki.fi/blogi/2010/vuokraty-on-modernia-orjakauppaa/
http://www.hs.fi/tyoelama/Suloinen+kirottu+vuokraty%C3%B6/a1305570780226

1 kommentti:

Marko kirjoitti...

Hyviä huomioita ja näkökulmia tässä postauksessa! Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että vuokratyö on erittäin suuri työllistäjä nuorille ja tarjoaa paljon erilaisia vaihtoehtoja työpaikan etsimisessä.