18.4.2013

Vaikuttavaa! ja vaikuttavaa.

VAIKUTTAVAA TUNNUSTUSPALKINNOT

Tänään Raha-automaattiyhdistys ilmoitti palkitsevansa kolme järjestöä vaikuttavasta työstä ( yle.fi ).

Nyt ensimmäistä kertaa jaettava Vaikuttavaa! tunnustuspalkinnot jaetaan:
Kehitysvammaliitto ry:lle, Pesäpuu ry:lle ja Exit - pois prostituutiosta ry:lle.

En kadehdi palkinnonjakajia, sillä vaikuttavaa työtä tekeviä järjestöjä on suorastaan "ihan mahdottoman" paljon.

Palkitut ansaitsevat mielestäni palkintonsa ja kiitoksen sekä tietoisuuden suuren yleisön mielessä.

YKSILÖN VAIKUTTAVUUS


Valintamme ohjaavat henkilökohtaisella tasolla vaikuttamismahdollisuuksiamme. Lähes jokainen tekee päivittäin valintoja, mitkä vähintäänkin epäsuorasti vaikuttavat yhteisön hyvinvointiin lähellä tai kaukana.
Voimme myös vaikuttaa yksilöinä ryhmässä ilman "virallista" liittoutumista.
Kun järjestäydytään ja pyritään vaikuttamaan yhteen tiettyyn asiaan voimme kuulua yhdistykseen, puolueeseen tms. Voimme myös vaikuttaa valitsemalla ammattimme.

TYÖNÄ VAIKUTTAMINEN

Työvalmentajana työskennellessä ammattina on vaikuttaa yksilön hyvinvointiin työelämän kautta. Ajatusta voidaan jatkaa helposti yksilön perheeseen. Perheen hyvinvoinnin kasvaessa hyvinvointi alkaa jakautua muuhun lähipiiriin, asiointipaikkojen henkilökuntaan jne.

Palveluammatit

Sama ketju on yleinen palveluammateissa yleensäkin. Opettajat, papit, konsulentit, myyjät, kiinteistönvälittäjät, poliisit..... Luetteloa voisi jatkaa kattamaan lähes kaikki ammatit. En edes ajattelemalla löydä vastausta, että mikä olisi ammatti, jossa hyvinvointia ei jaettaisi.

Hyvinvoinnin tuottamisen esteenä on yleensä inhimillinen, yksilöstä johtuva tekijä.
Voi olla, että työuupumus tai jopa henkilökohtaiset ominaisuudet poistavat jossain taustalla olleen välittämisen ja kiinnostuksen palvelunkäyttäjästä, jolloin työstä tulee vain työ. Työ, mikä on suorite, josta saadaan vastineena rahaa. Rahan vuoksi työskentely ei ole sinällänsä "synti eikä häpeä", mutta mikäli työstä puuttuu muut mittarit, voidaan varmasti olla yhtä mieltä siitä, että ammatinvaihto olisi paikallaan.

On inhimillistä, että ihmiset haluavat kiitosta tekemisistään. Se on myös hyväksyttävää. Hyväksyttävää ei ole, että toimitaan toisin kuin väitetään eli esim. tuotetaan vaikutusta vastaanottamalla vääränlaista "kiitosta".

VAIKUTTAMISEN VALINTA

Tietoisesti halutaan vaikuttaa asioihin yleensä kahdessa tilanteessa.
Ensimmäinen vaikuttamisen herättävä tekijä on itseä tai läheistä koskettanut epäkohta.
Toinen vaikuttamishalun herättäjä on yksinkertainen kokemus siitä, että voi vaikuttaa.

Vaikuttaminen voi olla vapaaehtoistyön tekemistä, rahan lahjoittamista, ammatillista sitoutuneisuutta jne. Oleellista on kuitenkin, että halu vaikuttaa on tietoista ja vailla oman voiton pyyteitä.

Tietoisuus vaikuttamisesta

Korjaan heti omaa tekstiäni väittämällä, että suurin osa vaikuttajista ei edes ajattele sanaa "vaikuttaa". Sanasta tulee mieleen montakin asiaa, mutta ei päällimmäisenä esim. vaipanvaihto, savukkeiden myynti, tietokoneen korjaus tms... Ja hyvä niin, sillä todellisuudessa parasta vaikuttamista on pyrkiä huomioimaan toisen ihmisen tarpeet siinä suhteessa, missä ihminen kohdataan.

KOTIKAUPUNKINI HEINOLA

Kotikaupungissani, Heinolassa, on ollut kiivasta keskustelua vaikuttajien ja päättäjien toiminnasta. Keskustelussa on myös sivuttu, todettu, todistettu, väitetty ja uskottu melkoisiinkin henkilökohtaisiin pyrkimyksiin. Siihen keskusteluun en nyt halua lähteä.
Tuon esille tässä yhteydessä ne kymmenet, jopa sadat,  hyvää tarkoittavat, vaikuttamiseen pyrkivät yhteisöt, joissa sadat tai jopa tuhannet ihmiset työskentelevät tai toimivat vapaaehtoisina.
Vaikuttavuus voi olla palontorjuntaan, asumisviihtyisyyteen, terveyteen, hyvinvointiin, yhdessäoloon, harrastuksiin tms. tähtäävää toimintaa. Kaikki ovat tärkeitä, vaikka kaikki eivät olekaan yhtä laajasti vaikuttavia toimijoita.
Oleellista on, että toiminnan tuloksia voidaan mitata yleisesti hyväksytyllä, selkeällä tavalla.

Tuttavantupa - Vapaaehtoistyön koordinointi
Heinolalaisia yhdistyksiä
Asumisterveysliitto Aste ry


*huom. jos mielestäsi olen jättänyt pois tästä jonkin oleellisen Heinolalaisen toimijan, niin laita palautetta tilanteen korjaamiseksi.


Ei kommentteja: