17.3.2013

OPINTOTUKI UUDISTUS

NUORENA ISOT PÄÄTÖKSET

Nuori ihminen joutuu tekemään lähes pakonedessä suuria päätöksiä, jotka vaikuttavat koko elämän läpi. Näinhän se tietenkin luonnostaan onkin, mutta asioissa, joissa ei olisi välttämättä kiirehdittävä, halutaan nyt valtiovallan taholta nopeutta, jotta opinnot eivät venyisi ja työurat sitä myöten lyhenisi.KOULUTUSPAIKKOJEN VÄHENEMINEN

Aloittavien opiskelijoiden koulutuspaikat kuitenkin vähenevät selkeästi ja nimenomaan vielä siten, että opiskelupaikka on useimmiten joku muu kuin oma kotipaikka. Tämä siirtää selkeästi opintojen kustannuksia opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen.

OPISKELUPAIKAN LÖYTÄMISEN VAIKEUS

Tilanteessa, jossa nuori ei vielä ole varma omasta ammattialastaan on pakotettuna hakeutumaan opiskelemaan alalle, joka saattaa olla mahdollisimman kaukana todellisista toiveista.
En väitä enkä edes halua, että nuoret saisivat unelma-ammattinsa mukaisen unelmatyöpaikan heti uransa alussa. En koe sitä edes tarpeelliseksi millään tavalla.

VAIHTOEHTO OPISKELULLE

Onneksi on aina vaihtoehtoja. Voi jäädä kotiin kasvamaan ja keskittymään harratustoimintaan, mikäli vanhempien kärsivällisyys ja varallisuus antavat myöden.
Lisäksi on syntynyt hyvin vahva työkokeilu -kenttä, joka mielellään ottaa töihin lähes ilmaista työvoimaa.
Työkokeilussa nuori saa tuntumaa oikeaan työelämään ja ehkä löytää oman ammattinsakin. Mahdollisuus myös päinvastaiseen on aina olemassa.

YHTEENVETO

Opintotukijärjestelmän muuttaminen on tosiasiassa heikentämistä, mikä yhdessä oppilaitosten keskittymisen ja opiskelupaikkojen vähenemisen kanssa aiheuttavat työkokeilutarpeen kasvun.
Nuorisotakuun tarkoitus ei julkisesti ollut heikentää nuorten asemaa yhteiskunnassa, mutta kokonaisuus näyttää vaikealta.
Ehkä mielenilmaukset, niin yhteisesti koordinoituina, kuin yksittäisetkin auttavat avaamaan päättäjien lisäksi myös nuorten ja heidän vanhempiensa silmät.
Kukaan ei varmaan toivo lapselleen uraa "ikuisena" työkokeilijana "oikeassa" työpaikassa tai  työpajaympäristössä yhdeksän euron ateriakorvauksella?

Näpit irti opintotuesta - lupaukset on pidettävä!
Opintotuki.fi
Nuorisotakuu

Ei kommentteja: