28.2.2013

ALOITA FRANCHISING!

Tänään Talouselämä -lehden verkkosivuilla oli uutinen, jossa tuotiin tarve saada uusia franchisingyrittäjiä.

Aihe on ollut jo pidempään esillä ja tarve tiedostettu franche-ketjuissa.

Itse työurani aikana ketjupäällikkönä työskennellässäni olin uusien franchising-yrittäjien löytämisen vaikeuden kanssa päivittäin tekemisessä.

Tulin siihen tulokseen, että mikäli tietyt perusasiat ovat kunnossa, on franchising erinomaisen hyvä tapa ammatti-ihmiselle harjoittaa ammattiaan.TOIMINTAMALLI

Toimintamallin tulee olla aidosti kannustava ja arjen asioita helpottava. Ammattilaisen on saatava mahdollisuus tehdä oikeasti oman ammattitaitonsa rajoissa mielekästä työtä. Toimintamallin perusajatuksen on oltava sellainen, että kaikki toiminta perustuu franchiseantajan ja franchiseyrittäjän yhteistyöhön.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Toimintaympäristön on oltava ammatti-ihmiselle mielekäs. Toimintaympäristössä luonnollisesti joutuu käymään epämukavuusalueilla. Kuitenkin hyvässä toimintaympäristössä on mahdollista supistaa epämukavuusalueilla oleminen "vierailuiksi". Esimerkkejä epämukavuusalueen muuttumisesta jatkuvaksi toimintaympäristöksi on riittävästi.

RAHOITUS

Luonnollisesti yrittäjällä tulee olla aina omarahoitusosuus yritystoiminnasta, mutta franchisingyrittäjäksi aikovan henkilön kannattaa varmistaa se, että franchiseantajan rahoitus ei perustu pelkästään yrittäjän aloitus- ja kausimaksuihin (esim. kuukausimaksu). Yleensä aloitusmaksu on kohtuullinen ja sen lisäksi tulevat laite tms. investoinnit tulee olla kohtuullisia. Kohtuullinen aloituskustannus on sellainen, minkä takaisinmaksuaika on yhtä pitkä kuin franchisesopimuksen voimassaoloaika.

OMA PALKKA

On olemassa franchiseketjuja, joissa ei tueta oman tulovirran tarkastelua millään lailla tai hyvin vähäisesti. Tämä perustuu siihen ajatteluun, että yrittäjä kantaa riskin omasta yritystoiminnastaan. Yrittäjän riski on toki aina yrittäjällä, mutta franchisetoiminnassa riskin tulee olla jaettu. Oma palkka kannattaa laskea siten, että vähimmäisansiot vastaavat palkkatasoa vieraan palveluksessa.

NÄKYVYYS, BRÄNDI TMS.

Useimmat franchiseketjut perustelevat olemassaolonsa oikeutusta sillä, että työskentely ketjun alla antaa tunnetun ja näkyvän yritysilmeen. Todellinen merkitys on helposti tarkasteltavissa ja jos osoittautuu, että ketjun tunnettuus on lähes "nollatasoa" ei siitä kannata maksaakaan. Luonnollisesti tuntemattomassa ketjussa yrittäjä on yksi näkyvyyden lisääjä ja tämä tulee huomioida toimintaan mukaanlähtiessä mm. mahdollisissa franchisingmaksuissa.

TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSSÄJAKSAMINEN

Franchisingyrittäjäksi lähtevällä on syytä suunnitteluvaiheessa tarkastella yrittäjyyden mukanaan tuomia ajankäyttöön tms. liittyviä vaikeuksia. Mikäli toiminta ei tue millään lailla tai tukee vähäisesti franhcisingyrittäjän jaksamista, on syytä miettiä liittymistä uudelleen.

RISTIRIITATILANTEET

Franchisingketjuissa on yleensä hyvin tiukat salassapitosopimukset ja liittymissopimukset yleensäkin. Tulee kuitenkin muistaa, että jokaisella henkilöllä on aina oikeus turvautua kolmannen osapuolen asiantuntija-apuun tai viranomaisapuun tarvittaessa.
Riitatilanteita tulee välttää, mutta ei hinnalla millä hyvänsä.

KUINKA VALITA HYVÄ FRANCHISE ANTAJA?

  1. Googleta: Hakukonetta hyödyntämällä löytyy yllättävän paljonkin ns. "toista" tietoa.
  2. Käytä asiantuntijaa: Ennen toimintaan ryhtymistä kysy luotettavalta ja riippumattomalta asiantuntijalta näkemys toiminnasta.
  3. Suunnittele: Tee liiketoimintasuunnitelma itse tai ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.
  4. Kysy: Ole yhteydessä jo toiminnassa mukana oleviin yrittäjiin tai toiminnan jättäneisiin. Kysy myös muilta tilanteeseesi sopivilta tahoilta.
  5. Oma osaaminen: Aloita franchiseyrittäjyys ainoastaan sellaisessa ketjussa, jossa oma osaamisesi on keskeisintä arjen työtä. Mikäli ketju ei tuota sinulle mitään erityistä uutta arvoa, voit perustaa tarvittaessa yrityksen ilman ketjuakin.

ENNEN ALOITUSTA

  1. Lue sopimuspaperit huolella
  2. Tee kunnollinen liiketoimintasuunnitelma
  3. Varmista oma terveydentilasi
  4. Huolehdi rahoitusasiat kuntoon

LOPUKSI

Franchiseyrittäjyys on erinomainen vaihtoehto ammatti-ihmiselle, joka haluaa toimia yrittäjänä.
Kun ketjussa on asiat kunnossa ja yrittäjän hyvinvointi on ketjun johtoajatuksena, työskentely on mukavaa ja helpompaakin kuin ihan itsensä kanssa työskentely.

Jos ketjulla on todellinen brändi, mikä tunnistetaan, helpottaa se työskentelyä huomattavasti. Vastapainona on toki usein se, että ketjuun pääseminen on hieman kalliimpaa tms.


Lisätietoa franchise-ketjuista: www.ketju.fi

Suomen Franchising-yhdistyksen eettiset säännöt

MOT: Pienyrittäjän kujanjuoksu

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tämä blogisi on tällä kertaa hyvin mielenkiintoinen,tarjotaanhan yrittäjyyttä tällä hetkellä ratkaisuna lähes kaikille irtisantuille. Monen työnantajan tarjoama lähtöpaketti varmasti polttaa taskussa... Itseäni kiinnostaisi tietää enemmän tämän yrittäjämallin vaaroista entisen ketjupäällikön näkökulmasta: Mainitsit, että yrittäjien löytäminen oli vaikeaa? miksi? Onko tulevilla yrittäjillä väärä mielikuva toiminnasta? Onko rahoituksen saaminen vaikeata? Millaista kilpailu on brändien omistajien välillä? Mitenkä työttömyysturvan käy?

Kari Harjula kirjoitti...

Kiitos kannustavasta palautteesta!

Franchising-yrittäjän vaarat: Vaaratekijöitä on vaikea luetella, koska ne ovat usein myös yksilöllisiä. Yleensä tärkeimmät kompastuskivet ovat:
- rahoitus
- terveydentila
- muu jaksaminen
- todenvastaiset odotukset (annetut tai saadut)
- elämäntilanteiden äkilliset muutokset

Franchising-yrittäjien löytäminen:
Uusien yrittäjien löytäminen on vaikeata johtuen minun näkemykseni mukaisesti siitä, että suuri osa franchising-yrittäjistä tekee työtä, joka on perinteisesti palkkatyötä ja yrittäminen koetaan vieraaksi. Yhtälailla voidaan esittää kysymys, että ovatko kaikki työtehtävät yrittäjyyteen soveltuvia. Usein kiinnostuneimpia ovat ne, keille rahoitus on suurempi haaste.

Tulevien franchising-yrittäjien mielikuvat:
Mielikuvat ovat vaihtelevia ja itse suosittelen suhtautumaan avoimesti eri lähteistä saatuun tietoon. Usein mielikuvasta voi jäädä väärä myös puutteellisen esityksen vuoksi, puutteelisen kysymyksen asettelun vuoksi tms. Tämän vuoksi suosittelen yrittäjäksi haluavalla esim. yrittäjäkurssia, mikäli ei ole aiempaa kokemusta yrittäjyydestä.

Rahoitus:
Omarahoitus osuus on usein merkittävä. Hyvä liikeidea esitettynä todenmukaisella liiketoimintasuunnitelma helpottaa rahoituksen hankkimista. Omassa pankissa voi keskustella näistä vaihtoehdoista laajastikin. Pankki mm. ohjaa ja neuvoo saamaan Finnveran pientakauksen lainalle. http://www.finnvera.fi/Tuotteet/Takaukset/Pientakaus

Kilpailu:
Kilpailu on luonnollista toimialoilla, joita harjoitetaan paljon. Joissakin tapauksissa kilpailu saattaa helpottaakin toimintaasi, joissakin tapauksissa kilpailun puuttumiselle on ilmeinen syy. Itse miellän helposti kilpailutilanteen pienyrittäjän kannalta siten, että esim. siivousalan yrittäjän kannattaa miettiä tarkkaan, mitä etuja mahdollinen franchising-yrittäjyys tuo verrattuna itsenäiseen yrittäjänä toimimiseen.

Työttömyysturva:
Työttömyysturvaa varten voi liittyä yrittäjien työttömyyskassaan. www.syt.fi tai www.ayt.fi
Työttömyysturvan maksamisen perusteet ja kertyminen löytyvät helpoiten heidän nettisivuiltaan.

Toivottavasti vastauksestani oli hyötyä.