3.11.2012

TYÖVALMENNUS MUUTOSTILANTEESSA

Työyhteisössä tapahtuva muutos on muodostunut pysyväksi olotilaksi. Muutoksen johdosta työyhteisön sisällä olevat henkilöt ovat usein muutoksesta hämmentyneitä.

Myös myönteisesti muutokseen suhtautuvat henkilöt saattavat hämmentyä tilanteissä, joissa tehtävät muuttuvat, työyhteisö muuttuu, asiakkaat muuttuvat tai toimintamallit muuttuvat.


Hyvä muutosvalmius yrityksessä merkitsee sitä, että strategiataustainen osaamisen ohjaaminen viedään henkilöstölle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hyödyntäen olemassa olevien voimavarojen lisäksi myös ulkopuolelta saatavaa asiantuntija-apua.

Henkilöstö mahdollistetaan hyväksymään ja jopa haluamaan muutosta, avustamalla henkilöstöä tarkastelemaan omaa olemassa olevaa osaamistaan suhteessa muutokseen.

Osaamistarkastelun tuloksena yksittäinen henkilö motivoituu muutoksen tuomista mahdollisuuksista ja oivaltaa uuden oppimisen ja vanhan poisoppimisen merkityksen oman henkilökohtaisen työuran ja koko työyhteisön kannalta tärkeäksi.

Muutosvaiheen valmistelun aikana on hyödyllistä mentoroida henkilöstöä yhdessä ryhmänä, pareittain tai pienryhmissä sekä yksilöinä.

Mentorointi pystyy vastaamaan ammatillisen kehittymisen eri tilanteisiin tarjoamalla tilannekohtaisesti sopivaa keskustelukumppanuutta, asiantuntijuutta ja täsmäohjausta.

Valitettavan usein muutostilanteet ovat taustaltaan kielteissävytteisiä, johtuen yrityksen markkinatilanteen aiheuttamasta sopeuttamistarpeesta.

Tilanteessa, jossa yritys joutuu luopumaan osasta henkilöstöä on tärkeätä, että poislähtevä henkilöstön osa saa kunnollista mentorointia henkilökohtaisen työuransa ja yksityiselämän vahinkoja välttääkseen. Poisjäävistä työntekijöistää huolehtiminen vahvistaa yritykseen jäävien henkilöiden motivaatiota muutokseen ja uskoa yrityksen toimintaan.

Henkilöstön työvalmennus muutostilanteeseen on yrityksen kannalta järkevää aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Työyhteisö on kuitenkin enemmän kuin yksilöiden summa ja ilmapiirissä tapahtuva ns. aistiminen tulevasta muutoksesta aiheuttaa epävarmuutta ja heikentää työhyvinvointia sekä lisänee myös sairauspoissaoloja. 








Ei kommentteja: