23.9.2012

PAKOTTAVA ARVOSTAMINEN

Minulle on syntynyt mielikuva, että joillakin aloilla koetaan ammattiin kohdistuvaa arvostusta huonoksi ja sitä pyritään muokkaamaan paremmaksi esim. mainostamalla, tiedottamalla jne.Itse ajattelen siten, että arvostuksen määrittely taitaa olla monella hieman kehittymätön, sillä todellinen omaa työtään arvostava henkilö pyrkii toimimaan aina parhaalla mahdollisella ammattiin liittyvällä tavalla. Tosin osaten huomioida epäonnistumisenkin kuuluvan työarkeen.

Kiinnitin huomiota terveyskeskuksessa asioidessani julisteeseen, jossa luki: "ÄLÄ RIKO HOITAJAASI".

Hyvällä asialla Tehy on kampanjassaan, mutta kun perehdyin kampanjan Facebook -sivujen teksteihin, niin tuli väkisinkin mieleen ajatus, että alalla toimivista ammattilaisista melkoinen osa elää jossain eri työmaailmassa, kuin hoitomaailmassa.

Päivittäin uutisoidaan sote-alan henkilöiden kohtaamasta väkivallasta, huonoista työolosuhteista tms.

Päivittäin uutisoidaan myös sote-alan henkilöiden tuottamasta mielipahasta, terveydellisistä haitoista, laiminlyönneistä tms.

Uutisoinnin seurauksena johtopäätös on, että sote-alan henkilöstö yrittää pakottaa asiakkaat arvostamaan heitä ja taas toisaalta asiakkaat arvostuksen ja huolehtimisen puutteessa joutuvat pakottamaan sote-alan ammattilaiset arvostamaan heitä.

Muutoksen on tapahduttava. Itse en kykene kattavasti vastaamaan mitä-kysymykseen, mutta aloittaisin siitä, että sote-alan ammatteihin liittyvää etiikkaa tulisi käydä perustellummin läpi koulutuksissa tms.

Kuitenkin sote-alan ammateissa toimivat eivät tee työtään pelkästään itseään, työnantajaa, ammattiliittoa tms. varten, vaan nimenomaan asiakasta varten.


Linkit:
Tehy
Älä riko hoitajaasi Facebook -sivusto
Studio55 23 09 2012 Terveyskeskus
Studio55 23 09 2012. Kotihoito
Wikipedia, Lääketieteen etiikka

Ei kommentteja: