27.12.2011

IDEASTA YRITTÄJÄKSI

Idea eli oivallus tarkoittaa sitä, että ihminen näkee asian, esineen, tuotteen, palvelun tms. mahdollisuuden tehdä, valmistaa, tuottaa tai jalostaa erilailla. Erilaisuus saattaa olla uusi toimintamalli, valmistusmalli tai pieni muutos nykyiseen. Merkittävintä on se, että kun sinä oivallat jotain, näet asian uudella, erilaisella tavalla.

IDEOINTI
Ideat syntyvät usein itsestään ilman suurempia ponnisteluita. Kuitenkin idean valmiiksi saattaminen vaatii jo jonkin verran, usein melko paljon, ponnisteluita.
Usein idea on sellainen pieni ajatus, joka unohtuu melko nopeasti. Hyvä idea alkaa usein kuitenkin palautumaan ajatuksiin vieden lopulta merkittävän osan ajatteluajasta.
Idean tuntuessa hyvältä on järkevää kuitenkin olla ryhtymättä mihinkään toimintaan ennen muutaman työvaiheen tekemistä.

IDEAN KEHITYSTYÖ
Kirjoita ideasi muistiin. Kirjoitustyö on osa idean kehitystyötä eli anna ajatusten virrata ja kirjoita myös ne asiat ylös mitä itse kirjoitustyön aikana tulee esiin.
Vaihtoehtoisesti jos kyseessä on tuote, jonka voit valmistaa tms. voit myös tehdä koekappaleita tai muita kokeita käytännössä.
Kehitystyön aikana on "kaikki sallittua". Kuitenkin on tärkeätä pitää ajatuksissa lopputulos.

IDEAN TESTAAMINEN
On aivan sama onko ideassa kysymys pienestä helposti toteutettavasta asiasta vai suuresta paljon voimavaroja edellyttävästä ideasta, on ideaa hyvä testata. Testaus on myös osa kehitystyötä.
Helpoin tapa aloittaa idean testaaminen on "pallotella" ideaa luotettavan ja uskotun henkilön kanssa. Ideasta saatavat ensimmäiset palautteet ovat arvokkaita, vaikka palaute ei olisikaan niin kannustava kuin olit toivonut.
Idean testaaminen voidaan ajatella etenevänä prosessina, joka menee ajatusten pallottelusta aina idean käytännön kokeiluun saakka.

IDEAN TOTEUTUS
Kun olet ideasi kehitystyön ja testauksen jälkeen havainnut riittävän toimivaksi siten, että olet valmis aloittamaan liiketoiminnan, kannattavuus ja toimintaan tarvittavien voimavarojen arvioiminen kannattaa tehdä yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeellista miettiä esim. mallisuojausta tms.
Ammatilaisia yritysneuvojia tavoitat yksityisellä- ja julkisellasektorilla työskentelevistä osaajista.
He osaavat antaa sinulle erilaisia näkemyksiä ja auttavat sinua jalostamaan ideasi toteutusvalmiiksi.

Osoitteessa www.yrityssuomi.fi on kattavasti koottu julkisensektorin palveluntarjoajat.

IDEOI ROHKEASTI! TOTEUTUS ON HELPOMPAA KUIN USKOTKAAN!

Ei kommentteja: