28.9.2011

NÄENNÄISYRITTÄJYYS

Yrittäjyyteen kannustetaan erilaisilla toimenpiteillä henkilöitä, joiden työllistymismahdollisuudet työmarkkinoilla ovat vähintäänkin haastavat.

Kannustaminen yrittäjyyteen on hyvä asia. Usein yrittäjäksi aloittava henkilö pyrkii löytämään itselleen mielekkään työn yrittäjyyden kautta.

Kielteisenä puolena näen sen, että yrittäjyyteen suorastaan pakotetaan henkilöitä, jotka viihtyvät työssään, mutta työ muutetaan yrittäjyydeksi.

Näennäisyrittäjyyttä on olemassa lukuisilla eri toimialoilla, joista palvelu- ja rakennusalat vaikuttavat olevan yleisimpien joukossa tai jopa yleisimmät.

Ongelman korjaamiseen on luvannut nykyinen työministeri, Lauri Ihalainen, puuttua.

Vasten tahtoaan yrittäjyyden aloittaa noin 10 % yrittäjistä (SAK työmarkkinauutiset).

Ongelma siis tunnistetaan, mutta asialle ei yksinkertaista ratkaisua vaikuta olevan löydettävissä.

Itse ajattelen kuitenkin siten, että mikäli työntekijät olisivat siinä tilanteessa, että he itse tilittäisivät verot valtiolle, kuten joskus kymmeniä vuosia sitten Suomessa toimittiin ja nykyisin mm. Yhdysvalloissa, olisi yrittäjyyden ja työntekijä kuilun väli kapeampi.

Tällöin olisi luontevaa se, että samat työehtosopimukset tms. vaikuttaisivat kaikkiin yrityksessä työskenteleviin henkilöihin.

Tasa-arvon lisääntyminen työpaikoilla lisääntyisi, työn teettämisen läpinäkyvyys paranisi ja lisäksi yritysten mahdollisuus ulkoistaa keskeisiä toimintoja vaikeutuisi.

Lainsäädäntöteitse voisimme toki myös suoraan vaikuttaa ulkoistamismahdollisuuksiin, kuten esim. Stora Enso on tullut huomaamaan (Stora Enso Brasiliassa).

Maapalloistumisen hyötynä voisimme ehkä nähdä jopa sen, että todelliset tasa-arvoisuutta ja suuryritysten mahdollisuuksia parantavat tekijät saataisiin tasapainoitettua.

Franchising -toiminta on oma lukunsa sinällään. Franchise on parhaillaan menestymisen mahdollistamista ja pahimmillaan työn teettämistä siten, että franchiseyrittäjä joutuu jopa maksamaan työn tekemisestä.

Mikäli franchiseyrittäjyys kiinnostaa on järkevää kysyä jo toimivien franchiseyrittäjien näkemyksiä toiminnasta. Mielipiteen luominen pelkästään franchiseantajan antamien tietojen perusteella saattaa aiheuttaa epämiellyttävän yllätyksen.

Näennäisyrittäjyys pilaa yrittäjyyden olemuksen ja maineen lisäten vastusta yrittämistä ja jopa yrittäjiäkin kohtaan.

Ei kommentteja: