6.3.2011

YRITTÄJÄNÄ TYÖLLISTYMINEN

Tehtävässäni franchising-ketjun ketjupäällikkönä olen tekemisissä yrittäjätoimintaa käynnistävien henkilöiden kanssa. Suurin osa yrittäjäehdokkaista on kaikin tavoin yrittäjiksi soveltuvia. Uusyrityskeskukset tarjoavat yrittäjyydestä kiinnostuneille erinomaista ja kattavaa palvelua. Yritystoiminnan aloitusvaiheen rahoitus on FinnVeran rahoitusvaihtoehtojen myötä helpompaa kuin koskaan. ELY -keskusten monipuolinen neuvonta ja starttiraha, jonka ELY-keskukset myöntävät, madaltavat yrittäjyyden aloittamisen kynnystä.
Yrittäjyyden aloittamisen kynnyksen madaltamis toimenpiteistä huolimatta on monille yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät asiat haasteellisia.
Itse näen asian siten, että yhä useammat ovat kiinnostuneet yrittäjyydestä ja mitä useammin voimme auttaa perustamaan kannattavan ja mielekkään yritystoiminnan, sen parempi se on yhteiskunnalle.

VALMIUS YRITTÄJÄKSI

Yrittäjyydestä kiinnostuneen henkilön tulisi selvittää itselleen varsinaiset syyt yrittäjyyden aloittamiselle. Pidän myös tärkeänä, varsinkin pienyrittäjyyttä aikovalle, selvittää nämä asiat perheen sisäisissä keskusteluissakin.
Suosittelen jokaiselle yrittäjyyttä aikovalle tehdä oma - vapaamuotoinen - kartoitus yrittäjyydestä. Pohdiskelemalla yrittäjyyteen liittyviä peruskysymyksiä henkilön kautta vahvistuu tai oma näkemys yritystoiminnan aloittamisen mielekkyydestä.

Oma kartoitus yrittäjyyteen:

MIKSI?
Miksi haluan aloittaa yritystoiminnan?

MITÄ?
Mitä haluan yritystoiminnan tarjoavan itselleni?

MITEN?
Miten toimin yrittäjänä?

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA
Oman kartoituksen jälkeen, mikäli kiinnostus yrittäjyyteen on vielä olemassa, tulee tehdä kartoitus mahdollisuuksista menestyä yrittäjänä valitsemallaan toimialalla. Tässä kartoituksesta tulee huomioida rahoituksesta alkaen erilaisia yritystoimintaan vaikuttavia tekijöitä. Nämä toimenpiteet yhdessä tuottavat liiketoimintasuunnitelman, jonka tekemiseen saat apua mm. Uusyrityskeskuksilta.

YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN
Kun olet selvittänyt motiivisi yrittäjätoiminnan aloittamisesta ja laatinut liiketoimintasuunnitelman olet valmis aloittamaan yritystoiminnan käynnistämisen. Liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa on aloitusvaihe jo suunniteltu. Nyt on tärkeää huolehtia suunnitelman toteutumisesta. Kuitenkin on myös tärkeää muistaa, että suunnitelmilla on taipumus toteutua hieman erilailla kuin on alkuperäinen ajatus ollut.

Alkurahoitus on merkittävin onnistumiseen vaikuttava yksittäinen tekijä. Mikäli alkurahoitus on arvioitu väärin, hyväkin liikeidea voi jäädä toteutumatta.

TOIMINTA YRITTÄJÄNÄ
Yrittäjänä työskentelet siinä tehtävässä, jonka olet suunnitellut itsellesi liiketoimintasuunnitelmassasi. Yleensä yrittäjällä on useita päällekkäisiä tehtäviä yrityksen eri toiminnoissa. Yrittäjän päällekkäiset tehtävät ovat  mahdollisuuksien mukaan järkevää jakaa. Yrittäjiä "sparrataan" ja valmennetaan eri tavoin hyvin yleisestä konsultaatiosta aina yksilöityyn yritystoiminnan osa-alueeseen tuotettuun valmennukseen. Tärkeätä on kuitenkin, että yrittäjä ei jää koskaan yksin.

Toiminnan alusta alkaen on tärkeätä "sparrata" säännöllisesti luotettavan ihmisen kanssa yritystoiminnasta.

TEKEMINEN
Yrittäjällä tulee olla valmius suoriutua kaikista yrityksen päivittäisistä toimenpiteistä itse tai valitsemalla tehtäviä suorittamaan oikeat henkilöt. Yrittäjän oma työpanos on tuottavinta silloin kun yrittäjä voi keskittyä omaan henkilökohtaiseen ydinosaamisalueeseen. Kuitenkin on tärkeätä huomioida se, että aina itse ei osaa tarkastella oman toiminnan tuottavuutta siten, että se asettuu yritystoiminnan kautta parhaan mahdollisen lopputuloksen mahdollistavalla tavalla.

MITTARIT
Osa seurantaa helpottavista mittareista ovat annettuja ja osa tulee luoda itse.

SEURANTA
Menestyksellinen yritystoiminta edellyttää toiminnan johdonmukaista seurantaa. Kirjanpito on vain yksi tapa seurata toimintaa. Kirjanpito kertoo yrittäjälle historiatiedon toiminnan taloudellisesta onnistumisesta.

Tosiaikainen seuranta tulee luoda toiminnan mukaisesti määriteltyihin mittareihin.

VAKIINTUMINEN
Usein vakiintuneen tilan saavuttaminen edellyttää useamman vuoden jatkuvaa yritystoimintaa. Vakiintuminen ei tarkoita, että yritystoiminnassa ei tapahtuisi muutoksia. Päinvastoin. Muutokset ovat vain helpommin ennakoitavissa ja paremmin hallittavissa.

Vakiintuneella yrittäjällä on käytössään tärkeimmät mittarit ja seurantajärjestelmät sekä selkeä tieto oman yritystoiminnan tulevaisuuden tavoitteista sekä haasteista.

LISÄTIETOA

Yritystoiminnan aloittamiseen liittyvää tietoa saat osoitteesta: www.yrityssuomi.fi.

Ei kommentteja: